Email Us

office@bultechnochem-bg.com

Contact Us

ПродуктиProducts

  • Смазочноохлаждащи течности;
  • Греси, греси за хранително-вкусовата промишленост, обмазки, водогонни масла, консервационни масла,:
  • Продукти за третиране на алуминий и алуминиеви сплави;
  • Обезмаслители за черни и цветни метали;
  • Продукти за желязно, цинково и манганово фосфатиране;
  • Продукти за флюсиране преди горещо поцинковане;
  • Пасиватори за черни и цветни метали;
  • Продукти за байцване на метали;
  • Сапуни за сухо и мокро изтегляне;
  • Продукти за третиране на поцинковани и помеднени повърхности;

За посочените по-горе продукти предоставяме работни карти, информационни листи за безопасно приложение както и методи за контрол и анализ.Product one