Email Us

office@bultechnochem-bg.com

Contact Us

УслугиService

  • Предоставянето на работни технологии.
  • Пуск на инсталациите с нашите продукти.
  • Обучение персонала на нашите клиенти за работа с продуктите и методите за техния контрол.
  • Текущ контрол от нашите специалисти, включващ всички необходими контролни измервания и произтичащите от тях препоръки за работа с използваните продукти.

Service one